ĐƠN XIN VÀO HỘI MỸ THUẬT THỪA THIÊN HUẾ
ĐƠN XIN VÀO HỘI MỸ THUẬT THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập _ Tự Do _ Hạnh Phúc ----------------------------- ĐƠN XIN VÀO HỘI MỸ THUẬT THỪA THIÊN HUẾ Kính gởi : BCH Hội Mỹ Thuật Thừa Thiên Huế Tôi tên là :. Sinh : Điện thoại: Email:........................................................ Địa chỉ :. Tốt nghiệp Trường ĐHNT Huế Khóa : . .Khoa :................Chuyên ngành: Qua quá trình tham gia hoạt động triễn lãm tranh của địa phương .Và thông qua điều lệ của Hội Mỹ thuật TTH Tôi có nghuyện vọng xin được tham gia vào hội Mỹ thuật TTH chuyên ngành .SƠN DẦU, nên tôi viết đơn này kính mong BCH xét cho tôi được tham gia vào Hội . Để có điều kiện học hỏi ,tham gia các hoạt động của hội đề ra . Tôi xin hứa sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội . Huế, ngày 15 tháng 09 năm 2009 Kính Đơn Người giới thiệu 1 :Họa Sĩ:..............................................Hội viên Hội MT ................. Ý kiến :....................................................................................................................... .................................................................................................................................. ... .................................................................................................................................... Huế : ngày.......tháng /...... năm 2009 Ký tên Người giới thiệu 2 :Họa Sĩ:..............................................Hội viên Hội MT ................. Ý kiến :....................................................................................................................... .................................................................................................................................. ... .................................................................................................................................... Huế : ngày.......tháng /...... năm 2009 Ký tên SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên : Ngày Tháng năm sinh: Địa chỉ : Quê quán: Dân tộc: Tốt nghiệp Trường Khóa :.....Khoa :...........Chuyên ngành Giải thưởng
BẢN TIN
  » https://www.facebook.com/hoang.t.phong.50/photos
  » Triển lãm khu vực Bắc mền trung

 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Phong Hue Gallery