Hoàng Thanh Phong
Nguyễn Thị Huệ
  GIỚI THIỆU | HỌA SĨ | GALLERY | QUÀ TẶNG | NHÀ HÀNG THIỆN TÂM | LIÊN HỆ
HOÀNG THANH PHONG
Ngày sinh: 1980
HỌC VẤN:
Hoàng Thanh Phong 1980 2008 Hội viên HMT TT huế 2005 .Tốt nghiệp .ĐHNT –Huế ,Sơn Mài .khóa 2000-2005 2003 .chứng chỉ nghệ thuật sắp đặt
TRIỂN LÃM NHÓM:
Triễn lãm nhóm 2002 .2004.2006.2008.Festival huế 2003 nghệ thuật sắp đặc 30 họa sĩ ,ĐHNT- /Huế 2004 nghệ thuật sắp đặc 40 họa sĩ ,Huế 2005 SV khóa 2005 “ 4 Hoàng Hoa Thám “ 2006.2007.2008.2009.2010 .Triễn lãm mùa xuân “ 4 Hoàng Hoa Thám “.Con giáp “26 Lê Lợi” “.Cafe Sông như” Quà tặng Tháng 3 “26 Lê Lợi” 2006 : Nghệ Thuật Tạo Hình Trên cát “ Hội An ‘ 2006 Tháng 10 SWITZERLAND 2007 : Triễn lãm và Đấu giá “ Vì Nụ Cười Trẻ Thơ” Operation Smile Vietnam’ USA 2007 Tháng 9/10/11 Tại Mỹ 2007 Triễn lãm Bang Texas USA Với sự tài trợ Pepsi- Coca 2007 50 năm ĐHNT _ Huế 2008.2009 ,Ngày Truyền Thống HMT-TT Huế 2009 TRanh sơn mài .TTNT” Lê Bá Đảng “ 2009 Khu vực Bắc miền Trung “ Thanh Hóa” 2009 Các TP của HMT Huế 4 Hoàng Hoa Thám.Huế 2009 TL ngày truyền thống của HMT.TT huế Tại TT Liễu Quán .Huế 2010 ,Gió xuân “TT Pháp ngữ” 2010 Khu vực Bắc miền Trung “ Quảng Trị” 2010 Các TP của HMT Huế 26 lê lợi .Huế
GIẢI THƯỞNG:
Giải Thưởng : 2006 : Nhì ĐK trên cát Hội An “Nhóm Họa Sĩ GAKKA” 2009 Tác phẩm giới thiệu Dự giải H MTTW + “Giấy Khen” của HMT Việt Nam cho TP “ Bước Chân Tịnh Độ”
NGUYỄN THỊ HUỆ
Ngày sinh: 1977
HỌC VẤN:
Nguyễn Thị huệ 1977 2009 Hội viên HMT TT huế 2010:Ủy viên BCH HMT .TT.Huế 2009 .Tốt nghiệp .ĐHNT –Huế ,Lụa .khóa 2003-2009 2005 .chứng chỉ nghệ thuật tranh Thủy mặc
TRIỂN LÃM NHÓM:
Triễn lãm nhóm 2002 .2004.2006.2008.Festival huế 2006.2007.2008.2009.2010 .Triễn lãm mùa xuân/ 8/3 “ 4 Hoàng Hoa Thám “.Con giáp “26 Lê Lợi” “.Cafe Sông như” 2006 : Nghệ Thuật Tạo Hình Trên cát “ Hội An ‘ 2007 Tháng 9/10/11 Tại Mỹ 2007 50 năm ĐHNT _ Huế 2009 ,Ngày Truyền Thống HMT-TT Huế 2010 ,Gió xuân “TT Pháp ngữ “ 2009 TL ngày truyền thống của HMT.TT huế Tại TT Liễu Quán .Huế 2010 Khu vực Bắc miền Trung “ Quảng Trị” 2010 Các TP của HMT Huế 26 lê lợi .Huế
GIẢI THƯỞNG:
Giải Thưởng : 2006 : Nhì ĐK trên cát Hội An “Nhóm Họa Sĩ GAKKA” 2008 Nhì Tranh SV Trường ĐHNT-Huế Giải Đặc Biệt Trung Tâm NGhệ Thuật New space trao tặng
Copyright © 2006 Phong Hue Gallery